VGA MSI GTX 780Ti GAMING 3G
VGA MSI GTX 780Ti GAMING 3G
Card Màn Hình MSI GTX 780Ti GAMING 3G 3GB DDR5 384bits CUDA cores 2304 Units. Core clock 1020MHz (Boost :1085 - OC Mode).980MHz (Boost:1046- Gaming Mode).876MHz (Boost Clock:928 Silent Mode).DVI Output 2(Dual-link DVI-Ix1, Dual-link DVI-Dx1).HDMI-Output 1 (version 1.4a) DisplayPort 1 (version 1.2). Support HDCP HDMI - Dual-link DVI Y Display Output (Max Resolution) 2560x1600.RAMDACs 400.DirectX Version Support 11.2 API.OpenGL Version Support 4.4.SLI Support - 3-way SLI
16.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI GTX 960 2GD5T OC
VGA MSI GTX 960 2GD5T OC
NVIDIA GeForce GTX 960;Interface PCI Express x16 3.0;  Boost / Base Core Clock 1241 MHz / 1178 MHz; Memory Size (MB) 2048; Memory Type GDDR5; Memory Interface 128 bits; DVI Connectors: 1 ; HDMI Connectors: 1 ; DisplayPort  : 3 ; Accessories: 1x DVI to VGA Dongle ;
5.300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI GTX950 2GD5T OC (128bits)
VGA MSI GTX950 2GD5T OC (128bits)
NVIDIA GeForce GTX 950; PCI Express x16 3.0 ; Boost / Base Core Clock : 1253 MHz / 1076 MHz ; Memory Size (MB) : 2048  ; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface  : 128-bit  ; DVI Connectors: 1 ; HDMI Connectors : 1 ; DisplayPort : 3; Maximum Displays: 4 ; Accessories : DVI to VGA Dongle x 1 ;
4.450.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N630GT-MD1GD3/LP
VGA MSI N630GT-MD1GD3/LP
GeForce GT 630; PCI Express x16 2.0 ; Boost / Base Core Clock: 810 ; Memory Size (MB): 1024 ; Memory Type : DDR3 ; Memory Interface : 128bits ; DVI Connectors : 1 ; D-SUB (VGA)Connectors: 1 ; HDMI Connectors: 1
1.600.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N730K-1GD5/OCV1
VGA MSI N730K-1GD5/OCV1
NVIDIA GeForce GT 730 ; PCI Express x16 2.0 ; Boost / Base Core Clock : 1006 ; Memory Size (MB) : 1024 ; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface : 64bit ; DVI Connectors : 1 ; D-SUB(VGA) Connectors; 1 ; HDMI Connectors: 1 ;
1.590.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N730K-2GD5/OCV1
VGA MSI N730K-2GD5/OCV1
GeForce GT 730 ; PCI Express x16 2.0 ; Memory Type: GDDR5 ; Memory Size(MB) : 2048 ; Memory Interface : 64 bits ; DVI Output : 1 ; D-SUB ( VGA) Output; 1 ; HDMI-Output : 1; Maximum Displays : 2
1.740.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N750 TF 1GD5/OC
VGA MSI N750 TF 1GD5/OC
NVIDIA GeForce GTX 750 ; PCI Express x16 3.0; Memory Size (MB); 1024 ; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface: 128 bits; DVI Connectors : 1 ; D-SUB ( VGA)Connectors : 1 ; HDMI Connectors : 1 ; Maximum Displays : 2 ;
3.510.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N750-1GD5/OCV1
VGA MSI N750-1GD5/OCV1
NVIDIA GeForce GTX 750 ; PCI Express x16 3.0; Memory Size (MB); 1024 ; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface: 128 bits; DVI Connectors : 1 ; D-SUB ( VGA)Connectors : 1 ; HDMI Connectors : 1 ; Maximum Displays : 2 ;
3.510.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N750TI 1GD5/OC
VGA MSI N750TI 1GD5/OC
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti; PCI Express x16 3.0,1137 MHz / 1059 MHz; Memory Size (MB) 1024; Memory Type GDDR5 ,Memory Interface 128-bit ; DVI Connectors : 1 ; D-SUB ( VGA)Connectors : 1; HDMI Connectors: 1; Maximum Displays; 2
2.840.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N750TI 2GD5/OCV1
VGA MSI N750TI 2GD5/OCV1
NVIDIA GeForce GTX 750Ti; PCI Express x16 3.0 ; Boost / Base Core Clock: 1137 MHz / 1059 MHz ; Memory Size (MB): 2048; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface : 128 bits; DVI Connectors : 1 ; D-SUB (VGA)Connectors : 1 ; HDMI Connectors: 1 ; Maximum Displays : 2
3.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI N750TI TF 2GD5/OCV1
VGA MSI N750TI TF 2GD5/OCV1
NVIDIA GeForce GTX 750Ti ; PCI Express x16 3.0; Memory Size (MB): 2048 ; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface: 128 bits ; DVI Connectors:1 ; D-SUB ( VGA)Connectors ; 1; HDMI Connectors: 1 ; Maximum Displays : 3
3.400.000  Thêm vào giỏXem nhanh
VGA MSI R7 250 1GD5 OC
VGA MSI R7 250 1GD5 OC
AMD Radeon™ R7 250 ; PCI Express x16 3.0 ; Boost / Base Core Clock : 1000, Boost Clock :1100 ; Memory Size (MB) : 1024; Memory Type : GDDR5 ; Memory Interface : 128 bits; DVI Connectors: 1 ; D-SUB(VGA) Connectors: 1 ; HDMI Connectors : 1 ; Maximum Displays : 2
1.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh