APC KVM SWITCH KVM0108A
APC KVM SWITCH KVM0108A
APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 8 ports
13.680.700  Thêm vào giỏXem nhanh
APC KVM SWITCH KVM0116A
APC KVM SWITCH KVM0116A
APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 16 ports
18.150.000  Thêm vào giỏXem nhanh
APC KVM SWITCH KVM1116P
APC KVM SWITCH KVM1116P
APC KVM 2G, Digital/IP, 1 Remote User, 1 Local User, 16 ports with Virtual Media
30.649.300  Thêm vào giỏXem nhanh
APC RACK CABINET OPTIONS AR8105BLK
APC RACK CABINET OPTIONS AR8105BLK
Fixed Shelf 50lbs/24kg Black
1.692.900  Thêm vào giỏXem nhanh
APC RACK CABINET OPTIONS AR8123BLK
APC RACK CABINET OPTIONS AR8123BLK
Sliding Shelf 100lbs/45.5kg Black
5.205.200  Thêm vào giỏXem nhanh
APC RACK CABINET OPTIONS AR8425A
APC RACK CABINET OPTIONS AR8425A
Horizontal Cable Organizer 1U
1.338.700  Thêm vào giỏXem nhanh
APC RACK CABINET OPTIONS AR8442
APC RACK CABINET OPTIONS AR8442
Vertical Cable Organizer, 8 Cable Rings, Zero U
3.575.000  Thêm vào giỏXem nhanh
APC RACK CABINET OPTIONS AR8600A
APC RACK CABINET OPTIONS AR8600A
Horizontal Cable Manager, 2U x 4" Deep, Single-Sided with Cover
2.823.700  Thêm vào giỏXem nhanh
APC RACK CABINET OPTIONS AR8602A
APC RACK CABINET OPTIONS AR8602A
Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover
2.083.400  Thêm vào giỏXem nhanh
Day nguon Rack PDU AP9870
Dây nguồn AP9870
Power Cord, C13 to C14, 2.5m
365.200  Thêm vào giỏXem nhanh
Day nguon AP9877
Dây nguồn AP9877
Power Cord, C19 to C20, 2.0m (Dây cáp điện từ UPS đến Server chuẩn C19 to C20)
643.500  Thêm vào giỏXem nhanh