Khung đựng thẻ chấm công CR-50
Khung đựng thẻ chấm công CR-50
- Chứa được 50 thẻ - Loại tốt sắt dày, sơn tỉnh điện
300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ribbon dùng cho máy chấm công AMANO
Ribbon dùng cho máy chấm công AMANO
Ribbon dùng cho máy chấm công - AMANO EX3000/3200/6000/9000 - COPER S-300A/300B/320A/320B - NEEDTEK 5600/6600/7600 - BONITA 3200 - UCHIDA, VERTEX, TIMMY 6/7 - TIME MASTER TM900/920, TM700/720 - NIZIN, UMEI, HNCHO TM-732/832/738/838 - ROBOTRON RT-85/ RT-90 - JM-6200/168/188 - RONALD JACK RJ-2200A/N - WISE EYE, GIGATA, MITA
275.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ribbon dùng cho máy chấm công Mindman
Ribbon dùng cho máy chấm công Mindman
Ribbon dùng cho các loại máy chấm công: - Mindman M-200AB/200DB - Kings Power KP-210AB/210DB - Ronald Jack RJ3300A/3300N
385.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ribbon máy chấm công Coper
Ribbon máy chấm công Coper
Ribbon dùng cho các loại máy chấm công: - Coper 238/260/260A/280/280A - Crown 9600/960A/960B/980A/980B - Various 118A/118B/168A/168B
275.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ribbon máy chấm công Mindman
Ribbon máy chấm công Mindman
Ribbon dùng cho các loại máy chấm công: - Mindman M-660/660A/960/960A - Kings Power KP-670/670A/970/970A - Ronald Jack RJ880 - Nideka 9800/QR-52 - JM 680/980 - Commet MT7100 - Mandrill MT7100
275.000  Thêm vào giỏXem nhanh