Máy kiểm tra ngoại tệ giả CASHTA FT-20
Máy kiểm tra ngoại tệ giả CASHTA FT-20
* Phát hiện được 6 loại ngoại tệ giả thông dụng : USD, EUR, JPY, HKD, GBP & CAD, CNY * Phát hiện được tờ 100 USD mới giả * Phát hiện tiền giả bằng tia UV+ Từ tính ( MG ) + phân tích loại giấy tiền ( IR ) + phân tích kích cỡ tờ tiền + nhận diện bằng hình ảnh ( RGB ) * Hiển thị mệnh giá khi đếm & soi tiền * Đếm và soi từng tờ nhanh & chính xác * Tính tổng số tiền sau khi đếm * Thông tin tiền giả được lưu trữ trong bộ nhớ * Máy phân biệt được 6 loại tiền khác nhau * Tốc độ đếm êm và cực kỳ chính xác * Thiết kế nhỏ gọn & trang nhã.
4.920.000  Thêm vào giỏXem nhanh
HENRY HL-V20
Máy kiểm tra ngoại tệ giả HENRY V20
Máy kiểm tra ngoại tệ giả HENRY V20 * Phát hiện được 6 loại ngoại tệ giả thông dụng : USD, EUR, JPY, HKD, GBP & CAD * Hiển thị mệnh giá khi đếm & soi tiền * Đếm và soi từng tờ nhanh & chính xác * Tính tổng số tiền sau khi đếm * Thông tin tiền giả được lưu trữ trong bộ nhớ * Máy phân biệt được 6 loại tiền khác nhau * Tốc độ đếm êm và cực kỳ chính xác * Thiết kế nhỏ gọn & trang nhã. Liên Doanh Đức + Trung Quốc
4.670.000  Thêm vào giỏXem nhanh