Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2100 UV
Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2100 UV
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer Liên Doanh Đức + Trung Quốc * Tặng USB cao cấp
1.980.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2020 UV
Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2020 UV
Máy đếm tiền HL-2020 UV * Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo ý thích. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và cực kỳ chính xác * Màn hình Oled rất sáng: 1 màn hình chính & 1 màn hình phụ gắn ngoài Liên Doanh Đức + Trung Quốc
1.890.000  Thêm vào giỏXem nhanh