Máy đếm tiền cao cấp CASHTA 3900UV
Máy đếm tiền cao cấp CASHTA 3900UV
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và cực kỳ chính xác * Kiểu dáng rất đẹp & trang nhã * Sản phẩm được ưu chuộng nhất Liên Doanh Đức + Đài Loan
2.290.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền cao cấp CASHTA 4500UV
Máy đếm tiền cao cấp CASHTA 4500UV
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và cực kỳ chính xác * Kiểu dáng rất đẹp & sang trọng * Sản phẩm được ưu chuộng nhất nhiều năm liền Liên Doanh Đức + Đài Loan
2.260.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền CASHTA ZJA9
Máy đếm tiền CASHTA ZJA9
1. Phân biệt tiền giả: 2. Phân biệt tiền bất thường: 3. Phân biệt tiền lẫn loại: 4. Phân biệt mệnh giá tiền: 5. Chức năng đếm chia tiền theo số lượng. 6. Đếm cộng dồn: 7. Chức năng đếm tiền tự động: *Tặng USB cao cấp
7.100.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền Model mới CASHTA 5800UV
Máy đếm tiền Model mới CASHTA 5800UV
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Phát hiện tiền giả Polymer * Phân biệt được mệnh giá khi đếm * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và cực kỳ chính xác * Có hút bụi làm sạch mắt đếm * Máy đếm dài xếp tiền gọn sau khi đếm Liên Doanh Đức + Đài Loan * Khuyến Mãi:1 áo mưa
5.860.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền Model mới CASHTA 9700W
Máy đếm tiền Model mới CASHTA 9700W
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Phát hiện tiền giả Polymer * Phân biệt được mệnh giá & kiểm giả khi đếm * Đếm theo từng lô tiền đã được cài trước * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và cực kỳ chính xác * Kiểu dáng rất đẹp Liên Doanh Đức + Đài Loan * Khuyến Mãi:1 áo mưa
5.690.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền Model mới CASHTA 9800
Máy đếm tiền Model mới CASHTA 9800
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Phát hiện tiền giả Polymer thế hệ mới * Phân biệt được mệnh giá khi đếm * Tự động xóa số sau khi đếm xong * Tự động khởi động và dừng * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và cực kỳ chính xác * Kiểu dáng rất đẹp Liên Doanh Đức + Đài Loan
6.680.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy đếm tiền mới nhất CASHTA A11
Máy đếm tiền mới nhất CASHTA A11
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền * Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer * Máy đếm êm và chính xác * Kiểu dáng rất đẹp Liên Doanh Nhật + Đài Loan
1.800.000  Thêm vào giỏXem nhanh