Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-103
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-103

Tính năng: – Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . – Quản lý  đến 30.000 thẻ cảm ứng – Sử dụng CHIP xử lý  Intel của Mỹ – Tốc độ xử lý nhanh < 1 … Continued

3.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-403
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-403

Tính năng: – Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . – Quản lý  đến 30.000 thẻ cảm ứng – Sử dụng CHIP xử lý  Intel của Mỹ – Tốc độ xử lý nhanh < 1 … Continued

3.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-7
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-7
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 1500 vân tay - Bộ nhớ trong : 50.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP
4.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-708
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-708
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 1500 vân tay - Bộ nhớ trong : 50.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP
4.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F09
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F09
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP - Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay
5.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F18
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F18
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP - Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay
5.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F19
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F19
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP - Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay
5.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Thiết bị kiểm soát cửa  Ronald Jack U7
Thiết bị kiểm soát cửa Ronald Jack U7
- Công suất 2000 thẻ cảm ứng + Password - Kết nối với khóa, nút Exit, nút thoát cẩn, chuông cửa ( Doorbell ) - Khoảng cách đọc thẻ từ 3-10 cm - Kết nối với khóa chốt, khóa từ - Điện thế 9-24VDC, Size: 120x80x23 cm. 130g
1.950.000  Thêm vào giỏXem nhanh