Máy chấm công bằng vân tay+kiểm soát cửa+thẻ GRANDING BIOSH FSMART
Máy chấm công bằng vân tay+kiểm soát cửa+thẻ GRANDING BIOSH FSMART
- Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP - Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay
6.100.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng Khuôn mặt & Thẻ MITA 008
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng Khuôn mặt & Thẻ MITA 008
Tặng phần mềm Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA PRO (2015) 
7.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

– Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . – Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng – Sử dụng CHIP xử lý Intel của Mỹ – Tốc độ xử lý nhanh < 1 giây&/1lần chấm … Continued

1.950.000  Đọc tiếpXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA-SC700
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA-SC700

Tính năng: Bảo mật cao – Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . – Quản lý  đến 30.000 thẻ cảm ứng – Sử dụng CHIP xử lý  Intel của Mỹ – Tốc độ xử lý … Continued

3.700.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-103
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-103

Tính năng: – Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . – Quản lý  đến 30.000 thẻ cảm ứng – Sử dụng CHIP xử lý  Intel của Mỹ – Tốc độ xử lý nhanh < 1 … Continued

3.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-403
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONALD JACK SC-403

Tính năng: – Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . – Quản lý  đến 30.000 thẻ cảm ứng – Sử dụng CHIP xử lý  Intel của Mỹ – Tốc độ xử lý nhanh < 1 … Continued

3.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay +thẻ MITA F08
Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay +thẻ MITA F08
Tặng USB+  phần mềm Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA PRO (2015)
6.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay MITA F09
Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay MITA F09
Tặng USB+  phần mềm Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA PRO (2015)
6.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-7
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-7
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 1500 vân tay - Bộ nhớ trong : 50.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP
4.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-708
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F-708
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 1500 vân tay - Bộ nhớ trong : 50.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP
4.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F09
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F09
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP - Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay
5.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F18
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay RONALD JACK F18
- Máy chấm công kiểm soát cửa = vân tay - Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần in/out - Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP - Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay
5.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh