Sạc dự phòng Sony CP-B20-BC
Sạc dự phòng Sony CP-B20-BC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 20.000mAh Cổng ra / Output Ports : 4 cổng ra 6.9A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 15 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 100 phút Charging time/ : (2 cổng 3.6A) Kích thước / Size : 70.4 x 130.6 x 16.5 mm Trọng lượng / Weight : 550g Thiết kế / Design : Vỏ nhôm cao cấp Sạc cùng lúc / charging same time : 4 thiết bị Bảo hành / Warranty : 12 tháng
2.290.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-F10L--C
Sạc dự phòng Sony CP-F10L–C
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 10.000mAh Cổng ra / Output Ports : 2 cổng ra 3.6A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 7 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 100 phút Charging time/ : (2 cổng 3.6A) Kích thước / Size : 70.4 x 130.6 x 16.5 mm Trọng lượng / Weight : 260g Thiết kế / Design : Vỏ nhôm cao cấp Sạc cùng lúc / charging same time : 2 thiết bị Bảo hành / Warranty : 12 tháng
1.690.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-F10L-BC
Sạc dự phòng Sony CP-F10L-BC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 10.000mAh Cổng ra / Output Ports : 2 cổng ra 3.6A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 7 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 100 phút Charging time/ : (2 cổng 3.6A) Kích thước / Size : 70.4 x 130.6 x 16.5 mm Trọng lượng / Weight : 260g Thiết kế / Design : Vỏ nhôm cao cấp Sạc cùng lúc / charging same time : 2 thiết bị Bảo hành / Warranty : 12 tháng
1.690.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-S5/BC
Sạc dự phòng Sony CP-S5-BC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 7 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ Kích thước / Size : 113 x 63.5 x 11.8 mm Trọng lượng / Weight : 141g Thiết kế / Design : Vỏ nhôm cao cấp Bảo hành / Warranty : 12 tháng
890.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-S5/LC
Sạc dự phòng Sony CP-S5-LC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 7 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ Kích thước / Size : 113 x 63.5 x 11.8 mm Trọng lượng / Weight : 141g Thiết kế / Design : Vỏ nhôm cao cấp Bảo hành / Warranty : 12 tháng
890.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-S5/SC
Sạc dự phòng Sony CP-S5-SC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 7 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ Kích thước / Size : 113 x 63.5 x 11.8 mm Trọng lượng / Weight : 141g Thiết kế / Design : Vỏ nhôm cao cấp Bảo hành / Warranty : 12 tháng
890.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-S5/STC
Sạc dự phòng Sony CP-S5-STC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 7 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ Kích thước / Size : 113 x 63.5 x 11.8 mm Trọng lượng / Weight : 141g Thiết kế / Design : Vỏ nhựa chống trầy Bảo hành / Warranty : 12 tháng
890.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-V10A-BC
Sạc dự phòng Sony CP-V10A-BC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 10.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 8 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ(1.5A) Kích thước / Size : 127 x 72 x 17.5 mm Trọng lượng / Weight : 245g Thiết kế / Design : Vỏ nhựa chống trầy Bảo hành / Warranty : 12 tháng
1.490.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-V10A-WC
Sạc dự phòng Sony CP-V10A-WC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 10.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 8 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ(1.5A) Kích thước / Size : 127 x 72 x 17.5 mm Trọng lượng / Weight : 245g Thiết kế / Design : Vỏ nhựa chống trầy Bảo hành / Warranty : 12 tháng
1.490.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-V5A/BC
Sạc dự phòng Sony CP-V5A-BC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 6 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ (1.5A) Charging time : Kích thước / Size : 116 x 65 x 13.1 mm Trọng lượng / Weight : 135g Thiết kế / Design : Vỏ nhựa chống trầy Bảo hành / Warranty : 12 tháng
690.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-V5A/BLC
Sạc dự phòng Sony CP-V5A-BLC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 6 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ (1.5A) Charging time : Kích thước / Size : 116 x 65 x 13.1 mm Trọng lượng / Weight : 135g Thiết kế / Design : Vỏ nhựa chống trầy Bảo hành / Warranty : 12 tháng
690.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sạc dự phòng Sony CP-V5A/RC
Sạc dự phòng Sony CP-V5A-RC
Loại pin / Battery Type : Lithium - polymer Dung lượng / Capacity : 5.000mAh Cổng ra / Output Ports : 1 cổng ra 1.5A Thời gian sạc đầy pin / Full charge time : 6 giờ Thời gian sạc cho thiết bị / : 2 giờ (1.5A) Charging time : Kích thước / Size : 116 x 65 x 13.1 mm Trọng lượng / Weight : 135g Thiết kế / Design : Vỏ nhựa chống trầy Bảo hành / Warranty : 12 tháng
690.000  Thêm vào giỏXem nhanh