Sale! Màn Chiếu 03 Chân REGENT 100” Chân Inox
Màn Chiếu 03 Chân REGENT 100” Chân Inox
- Kích thước inch: 70’’x70’’. Đường chéo inch: 100’’. - Kích thước cm: 178x178. Tỉ lệ: 1:1. Kèm theo chân đế màn chiếu
1.500.000  900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Màn Chiếu 03 Chân REGENT 120” Chân Inox
Màn Chiếu 03 Chân REGENT 120” Chân Inox
- Kích thước inch: 84’’x84’’. Đường chéo inch: 120’’. - Kích thước cm: 213x213. Tỉ lệ: 1:1. Kèm theo chân đế màn chiếu
2.500.000  1.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Màn Chiếu 03 Chân REGENT 136” Chân Inox
Màn Chiếu 03 Chân REGENT 136” Chân Inox
- Kích thước inch: 96’’x96’’. Đường chéo inch: 136’’. - Kích thước cm: 244x244. Tỉ lệ: 1:1. Kèm theo chân đế màn chiếu
2.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 100″
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 100″
- Kích thước inch: 70’’x70’’. Đường chéo inch: 100’’. - Kích thước cm: 178x178. Tỉ lệ: 1:1. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
3.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 120″
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 120″
- Kích thước inch: 84’’x84’’. Đường chéo inch: 120’’. - Kích thước cm: 213x213. Tỉ lệ: 1:1. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
3.400.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 136″
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 136″
- Kích thước inch: 96’’x96’’. Đường chéo inch: 136” - Kích thước cm: 244x244. Tỉ lệ: 1:1. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 150” (4:3)
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 150” (4:3)
- Kích thước inch: 120’’x90’’. Đường chéo inch: 150’’ - Kích thước cm: 305x229. Tỉ lệ: 4:3. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 170″
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 170″
- Kích thước inch: 120’’x120’’. Đường chéo inch: 170” - Kích thước cm: 305x305. Tỉ lệ: 1:1. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 180” (4:3)
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 180” (4:3)
- Kích thước inch: 144’’x110’’. Đường chéo inch: 180’’ - Kích thước cm: 360x270. Tỉ lệ: 4:3. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 200″
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 200″
- Kích thước inch: 144’’x144’’. Đường chéo inch: 200” - Kích thước cm: 360x360. Tỉ lệ: 1:1. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 200” (4:3)
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 200” (4:3)
- Kích thước inch: 160’’x120’’. Đường chéo inch: 200’’ - Kích thước cm:406x305. Tỉ lệ: 4:3. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 250” (4:3)
Màn Chiếu Điện Treo Tường REGENT 250” (4:3)
- Kích thước inch: 198’’x150’’. Đường chéo inch: 250’’ - Kích thước cm:502x380. Tỉ lệ: 4:3. - Kèm theo 2 bộ điều khiển màn chiếu
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh