Bộ vi xử lý Core i3 6098P – 3.6 GHz
Bộ vi xử lý Core i3 6098P – 3.6 GHz
Core i3 6098P - 3.6 GHz / 3 MB Cache / DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V / 2 Core / 4 Threads / LGA1151
2.750.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i3-4160 (3.6 GHz)
Bộ vi xử lý Core i3-4160 (3.6 GHz)
Core i3-4160 Dual-Core - 3.6 GHz / 3MB Cache / 4 threads / Graphics 4400/ LGA 1150
2.570.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i3-4170 (3.7 GHz)
Bộ vi xử lý Core i3-4170 (3.7 GHz)
Core i3-4170 Dual-Core - 3.7 GHz / 3MB Cache / 4 threads / Graphics 4400 / LGA 1150
2.750.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i5-4460(3.2 GHz)
Bộ vi xử lý Core i5-4460(3.2 GHz)
Core i5-4460 Quad-Core - 3.2 GHz / 6MB Cache / 4 threads / Graphics 4600 / LGA 1150
4.260.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i5-4590(3.3 GHz)
Bộ vi xử lý Core i5-4590(3.3 GHz)
Core i5 - 3.3 GHz / 6MB Cache / 4 threads / Graphics 4600 / LGA 1150
5.472.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i5-4690 (3.5GHz)
Bộ vi xử lý Core i5-4690 (3.5GHz)
Core i5-4690 Quad-Core - 3.5 GHz/ 6MB Cache / 4 threads / Graphics 4600/ LGA1150
5.350.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i5-4690K(3.5 GHz)
Bộ vi xử lý Core i5-4690K(3.5 GHz)
Core i5-4690K Devil's Canyon Quad-Core - 3.5 GHz / 6MB Cache / 4 threads /Graphics 4600/LGA 1150
6.020.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i5-6402P –  2.8 GHz
Bộ vi xử lý Core i5-6402P – 2.8 GHz
Core i5-6402P - 2.8 GHz / 6 MB Cache / DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V / 4 Core / 4 Threads / LGA1151
4.300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core i7-4790 Quad Core (3.6 GHz)
Bộ vi xử lý Core i7-4790 Quad Core (3.6 GHz)
Core i7-4790 Quad-Core - 3.6 GHz/8MB Cache/ 8 threads/Graphics 4600/LGA1150
7.380.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core I7-6700K – 4 GHz
Bộ vi xử lý Core I7-6700K – 4 GHz
Core I7-6700K - 4 GHz/ 8M Cache/4 Core/8 Threads/ Graphics 530/ LGA1151
8.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core™  i5-6400 – 2.7 GHz
Bộ vi xử lý Core™ i5-6400 – 2.7 GHz
Core(TM) i5-6400 - 2.7 GHz/6 MB Cache/4 Core/4 Threads/Graphics 530/LGA1151
4.430.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ vi xử lý Core™ i3 6300 – 3.8 GHz
Bộ vi xử lý Core™ i3 6300 – 3.8 GHz
Core i3 6300 - 3.8 GHz / 4 MB Cache /2 Core/ 4 Threads/DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V/ LGA1151 / HD Graphics 530
3.515.000  Thêm vào giỏXem nhanh