Switch TP-Link 16 cổng 10100Mbps TL-SF1016
Switch TP-Link 16 cổng 10/100Mbps TL-SF1016
Switch 16 cổng 10/100M, 16 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép gắn tủ 19-inch chữ U
840.000  Thêm vào giỏXem nhanh
TL-SF1016DS
Switch TP-Link 16 cổng 10/100Mbps TL-SF1016DS
Switch 16 cổng 10/100M, 16 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép gắn tủ 13-inch chữ U
680.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 16-Port 10100Mbps TL-SF1016D
Switch TP-Link 16-Port 10/100Mbps TL-SF1016D
Switch Để bàn 16 cổng 10/100M, 16 cổng RJ45 10/100M, Vỏ nhựa
510.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 24 cổng 10/100M TL-SF1024
Switch TP-Link 24 cổng 10/100M TL-SF1024
Switch 24 cổng 10/100M, 24 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép gắn tủ 19-inch chữ U
1.010.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 24 cổng 10/100M TL-SF1024D
Switch TP-Link 24 cổng 10/100M TL-SF1024D
Switch 24 cổng 10/100M, 24 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép gắn tủ 13-inch chữ U
875.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 24 cổng 10/100M TL-SF1024M
Switch TP-Link 24 cổng 10/100M TL-SF1024M
Switch Để bàn 24 cổng 10/100M, 24 cổng RJ45 10/100M, Vỏ nhựa
780.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 26 cổng TL-SL1226
Switch TP-Link 26 cổng TL-SL1226
Switch Uplink-Gigabit 2G + 24, 24 cổng RJ45 10/100M, 2 cổng RJ45 10/100/1000M cố định, Vỏ thép gắn tủ 19-inch chữ U
1.484.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 48 cổng 10/100M TL-SF1048
Switch TP-Link 48 cổng 10/100M TL-SF1048
Switch 48 cổng 10/100M, 48 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép gắn tủ 19-inch chữ U
2.350.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps TL-SG1005D
Switch TP-Link 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps TL-SG1005D
Switch Gigabit Để bàn 5 cổng, 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ nhựa
420.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps TL-SG1005D
Switch TP-Link Gigabit 8 cổng TL-SG1008D
Switch Gigabit Để bàn 8 cổng, 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ nhựa
555.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link T1600G-28TS(TL-SG2424)
Switch TP-Link T1600G-28TS(TL-SG2424)
Smart Switch 28 cổng Pure-Gigabit, 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps bao gồm 4 cổng SFP. Định tuyến Tĩnh, VLAN theo Tag, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, Lọc DHCP, 802.1P QoS, Giới hạn tốc độ, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
5.950.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Switch TP-Link T1600G-52TS(TL-SG2452)
Switch TP-Link T1600G-52TS(TL-SG2452)
Smart Switch 28 cổng Pure-Gigabit, 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps bao gồm 4 cổng SFP. Định tuyến Tĩnh, VLAN theo Tag, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, Lọc DHCP, 802.1P QoS, Giới hạn tốc độ, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
13.300.000  Thêm vào giỏXem nhanh