Bộ mở rộng sóng Không dây Băng tần kép TP-Link AC750 RE200
Bộ mở rộng sóng Băng tần kép TP-Link AC750 RE200
Bộ mở rộng sóng Gắn tường Không dây Băng tần kép AC750, Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, với ăng ten ngầm.
890.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng chuẩn N TP-Link TL-WA830RE
Bộ mở rộng sóng chuẩn N TP-Link TL-WA830RE
Bộ mở rộng sóng Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, Để bàn, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng & AP, với 2 ăng ten 5dBi tháo rời được.
600.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng chuẩn N TP-Link TL-WA854RE
Bộ mở rộng sóng chuẩn N TP-Link TL-WA854RE
Bộ mở rộng sóng Gắn tường Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, với ăng ten cố định, không có cổng Ethernet.
520.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng Chuẩn N TP-Link TL-WA860RE
Bộ mở rộng sóng Chuẩn N TP-Link TL-WA860RE
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender with AC Passthrough, Qualcomm, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M LAN, Ranger Extender button, Range extender mode, 2 fixed antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn tường Chuẩn N 300Mbps có ổ cắm AC, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten cố định
699.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng chuẩn N TP-Link TL-WA750RE
Bộ mở rộng sóng chuẩn N TP-Link TL-WA750RE
Bộ mở rộng sóng Gắn tường Chuẩn N Không dây Tốc độ 150Mbps, Qualcomm, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, với ăng ten ngầm.
499.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng Chuẩn N TP-Link TL-WA850RE
Bộ mở rộng sóng Chuẩn N TP-Link TL-WA850RE
Bộ mở rộng sóng Gắn tường Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, với ăng ten ngầm.
590.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng Tp-link tốc độ 300Mbps TL-WA850RE(EU)
Bộ mở rộng sóng Tp-link tốc độ 300Mbps TL-WA850RE(EU)
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender, Qualcomm, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M LAN, Ranger Extender button, Range extender mode, 2 internal antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn tường Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten ngầm
689.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link AC1750 RE450
Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link AC1750 RE450
Bộ mở rộng sóng Gắn tường Không dây Băng tần kép AC1750, Qualcomm, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 cổng LAN 10/100/1000M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, với 3 ăng ten cố định.
1.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link AC750 RE210
Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link AC750 RE210
Bộ mở rộng sóng Gắn tường Không dây Băng tần kép AC750, Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 cổng LAN 10/100/1000M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, với 2 ăng ten cố định.
1.050.000  Thêm vào giỏXem nhanh