Bộ ba thiết bị mở rộng sóng WiFi TP-Link TL-WPA4220T KIT
Bộ ba thiết bị mở rộng sóng WiFi TP-Link TL-WPA4220T KIT
Bộ ba thiết bị mở rộng sóng WiFi Powerline 2 cổng AV500, bao gồm 2 TL-WPA4220 và 1 TL-PA4010, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, Cắm và sử dụng, 2 cổng Fast Ethernet, WiFi Clone, Hỗ trợ đa luồng IPTV.
1.825.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi Nano TP-Link AV500 TL-PA4010
Bộ chuyển đổi Nano TP-Link AV500 TL-PA4010
Bộ chuyển đổi Powerline Nano AV500, Kích thước nhỏ gọn, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, 1 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Thân thiện với môi trường, Cắm và sử dụng, Hộp đơn một thiết bị.
510.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng AV500 TP-Link TL-WPA4220
Bộ mở rộng sóng AV500 TP-Link TL-WPA4220
Bộ mở rộng sóng Powerline AV500 Không dây Tốc độ 300Mbps, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, 2 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Cắm và sử dụng, Nút WiFi Clone, Hộp đơn 1 thiết bị.
950.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng AV500 TP-Link TL-WPA4220KIT
Bộ mở rộng sóng AV500 TP-Link TL-WPA4220KIT
Bộ mở rộng sóng Powerline AV500 Không dây Tốc độ 300Mbps, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, 2 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Cắm và sử dụng, Nút WiFi Clone, Hộp 2 thiết bị (với một TL-PA4010)
1.400.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ mở rộng sóng Powerline TP-Link AV200 TL-WPA2220KIT
Bộ mở rộng sóng Powerline TP-Link AV200 TL-WPA2220KIT
Bộ mở rộng sóng Powerline AV200 Không dây Tốc độ 300Mbps, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 200Mbps, 2 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Cắm và sử dụng, Nút WiFi Clone, Hộp 2 thiết bị (với một TL-PA2010)
1.199.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ thiết bị chuyển đổi Nano TP-Link AV200 TL-PA2010KIT
Bộ thiết bị chuyển đổi Nano TP-Link AV200 TL-PA2010KIT
Bộ thiết bị chuyển đổi Powerline Nano AV200, Kích thước nhỏ gọn, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 200Mbps, 1 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Thân thiện với môi trường, Cắm và sử dụng, Hộp hai thiết bị.
720.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ thiết bị chuyển đổi Nano TP-Link AV500 TL-PA4010KIT
Bộ thiết bị chuyển đổi Nano TP-Link AV500 TL-PA4010KIT
Bộ thiết bị chuyển đổi Powerline Nano AV500, Kích thước nhỏ gọn, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, 1 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Thân thiện với môi trường, Cắm và sử dụng, Hộp hai thiết bị.
950.500  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ thiết bị chuyển đổi TP-Link AV500 TL-PA4010PKIT
Bộ thiết bị chuyển đổi TP-Link AV500 TL-PA4010PKIT
Bộ thiết bị chuyển đổi Powerline AV500 với AC Pass Through, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, 1 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Thân thiện với môi trường, Cắm và sử dụng, Hộp hai thiết bị.
1.058.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ thiết bị WiFi AV500 TP-Link TL-WPA4230P KIT
Bộ thiết bị WiFi AV500 TP-Link TL-WPA4230P KIT
Bộ thiết bị WiFi Powerline Passthrough AV500, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện lên đến 500Mbps, 3 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Cắm và sử dụng, Nút WiFi Clone, Bộ thiết bị(1* TL-PA4020P & 1*TL-WPA4230P).
1.850.000  Thêm vào giỏXem nhanh