Bộ chuyển đổi RJ45 sang khe SFP TP-Link MC220L
Bộ chuyển đổi RJ45 sang khe SFP TP-Link MC220L
Bộ chuyển đổi RJ45 1000Mbps sang khe SFP 1000Mbps hỗ trợ module MiniGBIC, switching power adapter, có thể gắn khung
700.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC100CM
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC100CM
Bộ chuyển đổi RJ45 10/100Mbps sang sợi quang SC multi-mode 100Mbps, Song công, Lên đến 2Km, switching power adapter, có thể gắn khung
860.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC110CS
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC110CS
Bộ chuyển đổi RJ45 10/100Mbps sang sợi quang SC single-mode 100Mbps, Song công, Lên đến 20Km, switching power adapter, có thể gắn khung
850.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC111CS
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC111CS
Bộ chuyển đổi RJ45 10/100Mbps sang sợi quang SC single-mode 100Mbps, Song công, Tx:1550nm, Rx:1310nm, Lên đến 20Km, switching power adapter, có thể gắn khung
1.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC112CS
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC112CS
Bộ chuyển đổi RJ45 10/100Mbps sang sợi quang SC single-mode 100Mbps, Song công, Tx:1310nm, Rx:1550nm, Lên đến 20Km, switching power adapter, có thể gắn khung
1.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC200CM
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC200CM
Bộ chuyển đổi RJ45 1000Mbps sang sợi quang SC multi-mode 1000Mbps, Song công, Lên đến 550m, switching power adapter, có thể gắn khung
1.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC210CS
Bộ chuyển đổi RJ45 sợi quang SC TP-Link MC210CS
Bộ chuyển đổi RJ45 1000Mbps sang sợi quang SC single-mode 1000Mbps, Song công, Lên đến 15Km, switching power adapter, có thể gắn khung
1.170.000  Thêm vào giỏXem nhanh