Bộ chuyển đổi PCI Chuẩn N TP-Link TL-WN851ND
Bộ chuyển đổi PCI Chuẩn N TP-Link TL-WN851ND
Bộ chuyển đổi PCI Chuẩn N Không dây tốc độ 300Mbps, Qualcomm, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, với 2 ăng ten tháo rời được.
300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi PCI Express N600 TP-Link TL-WDN3800
Bộ chuyển đổi PCI Ex N600 TP-Link TL-WDN3800
Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Băng tần kép N600, Qualcomm, 2T2R, Tốc độ 300Mbps + 300Mbps ở băng tần 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n
685.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi PCI Express N900 TP-Link TL-WDN4800
Bộ chuyển đổi PCI Ex N900 TP-Link TL-WDN4800
Bộ chuyển đổi PCI Express Chuẩn N Không dây Băng tần kép N900, Qualcomm, 3T3R, Tốc độ 450Mbps + 450Mbps ở băng tần 2.4GHz/5GHz, tương thích với 802.11a/b/g/n, với 3 ăng ten tháo rời được.
850.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi PCI Express TP-Link AC1900 -Archer T9E
Bộ chuyển đổi PCI Ex TP-Link AC1900 -Archer T9E
AC1900 Dual Band Wireless PCI Express Adapter, Broadcom, 3T3R, 1300Mbps at 5GHz + 600Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 3 detachable antennas Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Băng tần kép AC1900, Broadcom, 3T3R, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 600Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 3 ăngten tháo rời được
1.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi PCI ExpressTP-Link AC1750-Archer T8E
Bộ chuyển đổi PCI Ex TP-Link AC1750-Archer T8E
Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Băng tần kép AC1750, Broadcom, 3T3R, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, 3 ăng ten tháo rời được.
1.395.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi PCI Express TP-Link TL-WN781NDBộ chuyển đổi PCI Express TP-Link TL-WN781ND
Bộ chuyển đổi PCI Ex TP-Link TL-WN781ND
Bộ chuyển đổi PCI Express Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, Qualcomm, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 ăng ten tháo rời được.
190.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi PCI Express TP-Link TL-WN881ND
Bộ chuyển đổi PCI Ex TP-Link TL-WN881ND
300Mbps Wireless N PCI Express Adapter, Qualcomm, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 detachable antennas Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten tháo rời được
300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN822N
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN822N
300Mbps High Gain Wireless N USB Adapter, Realtek, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, elegant desktop housing, USB cable, 2 fixed antennas Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N Độ lợi cao 300Mbps, Realtek, 2T2R, Băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, thiết kế để bàn, cáp USB, 2 ăngten cố định
320.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN722N
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN722N
150Mbps High Gain Wireless N USB Adapter, Qualcomm, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 detachable antenna. Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N Độ lợi cao 150Mbps, Qualcomm, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten tháo rời được
233.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN727N
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN727N
150Mbps Wireless N USB Adapter, MediaTek, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 internal antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N 150Mbps, MediaTek, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten ngầm
170.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN821N
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N TP-Link TL-WN821N
Bộ chuyển đổi USB Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n
230.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Bộ chuyển đổi USB Mini TP-Link TL-WN723N
Bộ chuyển đổi USB Mini TP-Link TL-WN723N
150Mbps Wireless N Mini USB Adapter, Mini Size, Realtek, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 internal antenna. Bộ chuyển đổi USB Không dây Mini Chuẩn N 150Mbps, Kích thước Mini, RealTek, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten ngầm
140.000  Thêm vào giỏXem nhanh