Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2409A
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2409A
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời 9dBi Tần số 2.4GHz, Cáp 1 mét, Kết nối RP-SMA
545.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2409B
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2409B
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời 9dBi Tần số 2.4GHz, Cáp 1 mét, Kết nối dạng N
570.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2414A
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2414A
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời 14dBi Tần số 2.4GHz, Cáp 1 mét, Kết nối SMA
1.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2414BĂng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2414B
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2414B
Ăng ten Bảng Định hướng Ngoài trời 14dBi Tần số 2.4GHz, Cáp 1 mét, Kết nối dạng N
1.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Bảng Ngoài trời TP-Link TL-ANT5823B
Ăng ten Bảng Ngoài trời TP-Link TL-ANT5823B
Ăng ten Bảng Ngoài trời 23dBi Tần số 5GHz, Kết nối dạng N
1.650.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Đẳng hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2412D
Ăng ten Đẳng hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2412D
Ăng ten Đẳng hướng Ngoài trời 12dBi Tần số 2.4GHz, Kết nối dạng N
1.051.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Đẳng hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2415D
Ăng ten Đẳng hướng Ngoài trời TP-Link TL-ANT2415D
Ăng ten Đẳng hướng Ngoài trời 15dBi Tần số 2.4GHz, Kết nối dạng N
1.400.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Đĩa MIMO TP-Link  TL-ANT5830MD
Ăng ten Đĩa MIMO TP-Link TL-ANT5830MD
Ăng ten Đĩa MIMO 2x2 Ngoài trời 30dBi Tần số 5GHz, 2 kết nối RP-SMA, Ứng dụng backhaul point-to-point
6.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Đĩa MIMO TP-Link TL-ANT2424MD
Ăng ten Đĩa MIMO TP-Link TL-ANT2424MD
Ăng ten Đĩa MIMO 2x2 Ngoài trời 24dBi Tần số 2.4GHz, 2 kết nối RP-SMA, Ứng dụng backhaul point-to-point
6.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Lưới Ngoài trời TP-Link TL-ANT2424B
Ăng ten Lưới Ngoài trời TP-Link TL-ANT2424B
Ăng ten Lưới Ngoài trời 24dBi Tần số 2.4GHz, Kết nối dạng N
1.400.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten Parabol Lưới Ngoài trời TP-Link TL-ANT5830B
Ăng ten Parabol Lưới Ngoài trời TP-Link TL-ANT5830B
Ăng ten Parabol Lưới Ngoài trời 30dBi Tần số 5GHz, Kết nối dạng N
1.850.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Ăng ten TP-Link Đẳng hướng Trong nhà TL-ANT2405C
Ăng ten TP-Link Đẳng hướng Trong nhà TL-ANT2405C
Ăng ten Đẳng hướng Trong nhà 5dBi Tần số 2.4GHz, Cáp 1.3 mét, Kết nối RP-SMA.
220.000  Thêm vào giỏXem nhanh