HP 1405-16 Desktop Switch(JD858A)
HP 1405-16 Desktop Switch(JD858A)
HP 1405-16 Desktop Switch 16 RJ-45 autosensing 10/100 ports. Chứng nhận CO và CQ
1.420.900  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1405-16G Desktop Switch(JD844A)
HP 1405-16G Desktop Switch(JD844A)
HP 1405-16G Desktop Switch 16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Chứng nhận CO và CQ
3.705.000  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1405-5 v2 Switch(J9791A)
HP 1405-5 v2 Switch(J9791A)
HP 1405-5 Switch 5 RJ-45 autosensing 10/100 ports Chứng nhận CO và CQ
691.600  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1405-5G v2 Switch(J9792A)
HP 1405-5G v2 Switch(J9792A)
HP 1405-5G Switch 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports . Chứng nhận  CO và CQ
1.025.700  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1405-8 Switch(J9793A)
HP 1405-8 Switch(J9793A)
HP 1405-8 Switch 8 RJ-45 autosensing 10/100 ports. Chứng nhận CQ và CQ
1.066.000  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1405-8G Switch(J9794A)
HP 1405-8G Switch(J9794A)
HP 1405-8G Switch 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Chứng nhận CO và CQ
1.777.100  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1410-16 Switch(J9662A)
HP 1410-16 Switch(J9662A)
HP 1410-16 Switch 16 RJ-45 autosensing 10/100 ports. chứng nhận CO và CQ
1.922.700  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1410-16G Switch(J9560A)
HP 1410-16G Switch(J9560A)
HP 1410-16G Switch 16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Chứng nhận CO và CQ
4.171.700  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1410-24 Switch(J9663A)
HP 1410-24 Switch(J9663A)
HP 1410-24 Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports . Chứng nhận CO và CQ
2.503.800  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1410-24-2G Switch(J9664A)
HP 1410-24-2G Switch(J9664A)
HP 1410-24-2G Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports; 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Chứng nhận CO và CQ
3.664.700  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1410-24-R Switch(JD986B)
HP 1410-24-R Switch(JD986B)
HP 1410-24-R Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports; Nguồn trong. Chứng nhận CO và CQ
1.922.700  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1410-24G Switch (J9561A)
HP 1410-24G Switch (J9561A)
HP 1410-24G Switch 22 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; 2 dual-personality ports. Chứng nhận CO và CQ
6.167.200  Thêm vào giỏXem nhanh