HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch(J9983A)
HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch(J9983A)
HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports 2 SFP 100/1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
13.224.900  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch (J9984A)
HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch (J9984A)
HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports 4 SFP 100/1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
22.295.000  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch (J9982A)
HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch (J9982A)
HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Chứng nhận CO và CQ
6.594.900  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1910-24-PoE+ Switch (JG539A)
HP 1910-24-PoE+ Switch (JG539A)
HP 1910-24-PoE+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports; 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
10.588.500  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1910-8 -PoE+ Switch(JG537A)
HP 1910-8 -PoE+ Switch(JG537A)
HP 1910-8 -PoE+ Switch 8 RJ-45 auto-negotiating 10/100 ports; 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
6.080.100  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch (JG925A)
HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch (JG925A)
HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports 4 SFP 1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
16.071.900  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch(JG926A)
HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch(JG926A)
HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports 4 SFP 1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
22.202.700  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch(JG922A)
HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch(JG922A)
HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch 8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports; 2 SFP 1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
9.357.400  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch(JG921A)
HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch(JG921A)
HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch 8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports; 2 SFP 1000 Mbps ports. Chứng nhận CO và CQ
7.933.900  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 2530-24-PoE+ Switch (J9779A)
HP 2530-24-PoE+ Switch (J9779A)
HP 2530-24-PoE+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Chứng nhận CO và CQ
25.585.300  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 2530-24G-PoE+ Switch(J9773A)
HP 2530-24G-PoE+ Switch(J9773A)
HP 2530-24G-PoE+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports. Chứng nhận CO và CQ
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
HP 2530-48-PoE+ Switch (J9778A)
HP 2530-48-PoE+ Switch (J9778A)
HP 2530-48-PoE+ Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Chứng nhận CO và CQ
34.266.700  Thêm vào giỏXem nhanh