HP X120 1G SFP LC LX Transceiver(JD119B)
HP X120 1G SFP LC LX Transceiver(JD119B)
HP X120 1G SFP LC LX Transceiver. Chứng nhận CO và CQ
8.800.000  Thêm vào giỏXem nhanh