PRINT SERVER D-LINK DP-301P+
PRINT SERVER D-LINK DP-301P+
  • 1 cổng Parallel + 1x10/100Mbps, điều khiển máy in với IPP.
  • HĐH: Windows, Unix, Netware.
  • Giao thức mạng: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB, IPP
1.160.000  Thêm vào giỏXem nhanh
PRINT SERVER D-LINK DPR-1020
PRINT SERVER D-LINK DPR-1020
  • 1 cổng USB 2.0 + 1x10/100Mbps.
  • In từ xa qua email.
  • HĐH: Windows, Unix, Netware.
  • Giao thức mạng: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB, IPP
1.100.000  Thêm vào giỏXem nhanh
PRINT SERVER D-LINK DPR-1061
PRINT SERVER D-LINK DPR-1061
  • 2 cổng USB 2.0, 1 cổng Parallel + 1x10/100Mbps, điều khiển máy in với IPP.
  • HĐH: Windows, Unix, Netware.
  • Giao thức mạng: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB, IPP
1.507.000  Thêm vào giỏXem nhanh