Card mạng dùng dây PCI D-Link DFE-520TX
Card mạng dùng dây PCI D-Link DFE-520TX
 • Card mạng dùng dây PCI, 1x10/100Mbps RJ45.
 • Giao diện PCI, Auto MDI/MDX
122.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng dùng dây PCI D-Link DGE-528T
Card mạng dùng dây PCI D-Link DGE-528T
 • Card mạng dùng dây PCI Giga, 1x10/100/1000Mbps RJ45.
 • Giao diện PCI, Auto MDI/MDX
345.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng dùng dây PCI D-Link DGE-560T
Card mạng dùng dây PCI D-Link DGE-560T
 • Card mạng dùng dây PCI Express Giga.
 • 1x10/100/1000Mbps RJ45.
 • Kết nối qua khe PCIe 1X, Auto MDI/MDX
390.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-123
Card mạng Wireless D-Link DWA-123
 • Card mạng Wireless USB.
 • Chuẩn N150Mbps.
 • Hỗ trợ: Windows 2000,XP, Vista, 7, Linux
180.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-131
Card mạng Wireless D-Link DWA-131
 • Card mạng Wireless Nano USB chuẩn N300.
 • USB 2.0.
 • Nút kết nối wifi nhanh WPS.
 • Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, MacOS, Linux
245.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-137
Card mạng Wireless D-Link DWA-137
 • Card mạng Wireless USB.
 • Chuẩn N300Mbps.
 • USB2.0.
 • Nút kết nối wifi nhanh WPS.
 • 1 ăng ten rời 5dBi.
 • Hỗ trợ: Windows XP, Vista,7, 8, MacOS, Linux.
375.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-140
Card mạng Wireless D-Link DWA-140
 • Card mạng Wireless USB.
 • Chuẩn N300Mbps.
 • Nút kết nối wifi nhanh WPS.
 • Hỗ trợ:Windows 2000,XP,Vista,7,Linux,MacOS
375.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-160
Card mạng Wireless D-Link DWA-160
 • Card mạng Wireless USB.
 • Chuẩn N300Mbps.
 • 2 băng tần 2.4&5Ghz.
 • Nút kết nối wifi nhanh WPS.
 • Hỗ trợ: Windows 2000,XP, Vista, 7, Linux, Mac OS
690.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-171
Card mạng Wireless D-Link DWA-171
 • Card mạng Wireless USB.
 • Chuẩn AC600 Dual Band (N 150Mbps & AC 433Mbps).
 • 2 băng tần 2.4&5Ghz.
 • USB 2.0.
 • Nút kết nối wifi nhanh WPS.
 • Hỗ trợ: Window 8/7/Vista/XP SP3
490.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-182
Card mạng Wireless D-Link DWA-182
 • Card mạng Wireless USB.
 • Chuẩn AC1200 Dual Band (N 300Mbps & AC 867Mbps).
 • 2 băng tần 2.4&5Ghz.
 • USB 3.0.
 • Nút kết nối wifi nhanh WPS.
 • Hỗ trợ: Window 8/7/Vista/XP SP3
750.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-525
Card mạng Wireless D-Link DWA-525
 • Card mạng Wireless PCI.
 • Chuẩn N150Mbps.
 • Ăng-ten rời.
 • Hỗ trợ: Windows 2000,XP, Vista, 7, Linux, Mac OS
300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Card mạng Wireless D-Link DWA-548
Card mạng Wireless D-Link DWA-548
 • Card mạng Wireless PCI Express.
 • Chuẩn N300Mbps.
 • 2 ăng-ten.
 • Kết nối qua khe PCIe 1X, chức năng kết nối wifi nhanh WPS.
 • Truyền tín hiệu Stream HD Video.
 • Hỗ trợ: XP, Vista, 7
450.000  Thêm vào giỏXem nhanh