Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5” -00AD075
IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 00AJ146
IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD-00AJ146
IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 90Y8926
IBM 146 GB 2.5in SFF-HS 15K 6Gbps SAS HDD-90Y8926
IBM 146GB 2.5" SFF-HS 15K 6Gbps SAS HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 146GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD-42D0677
IBM 146GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD-
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 81Y9690
IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD-81Y9690
IBM 1TB 2.5" SFF HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA HDD-81Y9806
IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA HDD-81Y9806
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD-42D0777
IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD-42D0777
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 00AJ086
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5in G3HS HDD-00AJ086
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5'in G3HS HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD-90Y8567
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD-
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 1TB 7.2K 6GBPS NL SATA 2.5-81Y9730
IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 49Y6002
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD-00AJ141
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD-00AJ141
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Ổ cứng IBM 81Y9790
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD-81Y9790
IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh