IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2609 4C 2.4GHZ-90Y5944
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2609 4C 2.4GHZ-90Y5944
Intel Xeon E5-2609 4C 2.4GHz 10MB Cache 1066MHz 80W for IBM System X3500 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2609V2 4C 2.5GHZ-46W9129
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2609V2 4C 2.5GHZ-46W9129
Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB Upgrade Kit
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2620V2 6C 2.1GHZ-46W9130
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2620V2 6C 2.1GHZ-46W9130
Intel Xeon E5-2609v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W for IBM System X3500 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2630 6C 2.3GHZ-90Y5946
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2630 6C 2.3GHZ-90Y5946
Intel Xeon E5-2630 6C 2.3GHz 15MB Cache 1333MHz 95W for IBM System X3500 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2630V2 6C 2.6GHZ-46W9131
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2630V2 6C 2.6GHZ-46W9131
Intel Xeon E5-2630v2 6C 2.6GHz 15MB Cache 1600MHz 80W for IBM System x3500 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2640V2 8C 2.0GHZ-46W9132
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2640V2 8C 2.0GHZ-46W9132
Intel Xeon E5-2640v2 8C 2.0GHz 20MB Cache 1600MHz 95W for IBM System X3500 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2670V2 10C 2.5GHZ-46W9135
IBM X3500 M4 INTEL XEON E5-2670V2 10C 2.5GHZ-46W9135
Intel Xeon E5-2670v2 10C 2.5GHz 25MB Cache 1866MHz 115W for IBM System X3500 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3530 M4 INTEL XEON E5-2407 4C 2.2GHZ-94Y6379
IBM X3530 M4 INTEL XEON E5-2407 4C 2.2GHZ-94Y6379
Intel Xeon E5-2407 4C 2.2GHz 10MB 1066MHz 80W w/fan for IBM System x3530 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3550 M4 INTEL XEON E5-2620V2 6C 2.1GHZ-46W2837
IBM X3550 M4 INTEL XEON E5-2620V2 6C 2.1GHZ-46W2837
Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3630 M4 INTEL XEON E5-2407 4C 2.2GHZ-90Y6365
IBM X3630 M4 INTEL XEON E5-2407 4C 2.2GHZ-90Y6365
Intel Xeon E5-2407 4C 2.2GHz 10MB 1066MHz 80W for IBM System x3630 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3630 M4 INTEL XEON E5-2430V2 6C 2.5GHZ-00J6384
IBM X3630 M4 INTEL XEON E5-2430V2 6C 2.5GHZ-00J6384
Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2 80W 2.5GHz/1600MHz/15MB
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
IBM X3650 M4 INTEL XEON E5-2609 4C 2.4GHZ-69Y5325
IBM X3650 M4 INTEL XEON E5-2609 4C 2.4GHZ-69Y5325
Intel Xeon E5-2609 4C 2.4GHz 10MB 1066Mhz 80W with Fan for IBM System X3650 M4
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh