HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
9.800.000  Thêm vào giỏXem nhanh
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
13.663.000  Thêm vào giỏXem nhanh