Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC (S26361-F3843-L516)
Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC (S26361-F3843-L516)
 • PRIMERGY TX2560 M1 (Upgrade)
 • PRIMERGY RX2530 M1 (upgrade)
 • PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitsu 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC (S26361-F5312-L514)
Fujitsu 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC (S26361-F5312-L514)
 • PRIMERGY TX1330 M1 (Upgrade)
 • PRIMERGY RX1330 M1 (Upgrade)
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
1.741.960  Thêm vào giỏXem nhanh
Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC (S26361-F3843-L514)
Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC (S26361-F3843-L514)
 • PRIMERGY TX2560 M1 (Upgrade)
 • PRIMERGY RX2530 M1 (upgrade)
 • PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)
3.684.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Fujitsu HDD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 2.5” BC(S26361-F3817-L100)
Fujitsu HDD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 2.5” BC(S26361-F3817-L100)
 • PRIMERGY RX2530 M1 (upgrade)
 • PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)
6.732.640  Thêm vào giỏXem nhanh
Fujitsu HDD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5” EP(S26361-F3818-L130)
Fujitsu HDD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5” EP(S26361-F3818-L130)
 • PRIMERGY RX2530 M1 (upgrade)
 • PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)
3.673.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Fujitsu HDD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5” EP(S26361-F3818-L160)
Fujitsu HDD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5” EP(S26361-F3818-L160)
 • PRIMERGY RX2530 M1 (upgrade)
 • PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)
4.885.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Fujitsu HDD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5” BC(S26361-F3815-L100)
Fujitsu HDD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5” BC(S26361-F3815-L100)
 • PRIMERGY RX1330 M1 (Upgrade)
 • PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitsu HDD Sata 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5” BC (S26361-F3670-L500)
Fujitsu HDD Sata 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5” BC (S26361-F3670-L500)
 • PRIMERGY TX1330 M1 (Upgrade)
 • HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5'' BC
2.652.000  Thêm vào giỏXem nhanh