Fujitu Esprimo D556  E85  i3-6100
Fujitu Esprimo D556 E85 i3-6100
Esprimo D556 E85+ (Small Form Factor) Intel® Core™ i3-6100 Processor (2 core, 3M Cache, 3.70 GHz)/ 4GB DDR4 2,133 MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/ Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ NONE OS/ Keyboard & Mouse,1 Yr P&L,Germany.
12.535.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Fujitu Esprimo D556  E85  i5-6400
Fujitu Esprimo D556 E85 i5-6400
Intel® Core™ i5-6400 Processor (4 core, 6M Cache, 2.70 GHz)/ 4GB DDR4 2,133 MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/  Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ NONE OS/ Keyboard & Mouse,1 Yr P&L,Germany.
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitu Esprimo D556  E85 i5-6500
Fujitu Esprimo D556 E85 i5-6500
Esprimo D556 E85+ (Small Form Factor) Intel® Core™ i5-6500 Processor (4 core, 6M Cache, 3.20 GHz)/ 4GB DDR4 2,133 MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/ Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ NONE OS/ Keyboard & Mouse,1 Yr P&L.CO/Germany.
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitu Esprimo D556  E85 i5-6500 Win 10 Pro
Fujitu Esprimo D556 E85 i5-6500 Win 10 Pro
Esprimo D556 E85+ (Small Form Factor) Win 10 Pro Intel® Core™ i5-6500 Processor (4 core, 6M Cache, 3.20 GHz)/ 4GB DDR4 2,133 MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/ Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ Win10 Pro downgrade to Win7 Pro 64bit; 1 Yr P&L / Keyboard & Mouse,Germany.
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitu Esprimo D556  E85+Core™ i3-6100 Win 10 Pro
Fujitu Esprimo D556 E85+Core™ i3-6100 Win 10 Pro
Esprimo D556 E85+ (Small Form Factor) Win 10 Pro Intel® Core™ i3-6100 Processor (2 core, 3M Cache, 3.70 GHz)/ 4GB DDR4 2,133 MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/ Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ Win10 Pro downgrade to Win7 Pro 64bit; 1 Yr P&L / Keyboard & Mouse,Germany
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitu Esprimo D556  E85+Core™ i7-6700
Fujitu Esprimo D556 E85+Core™ i7-6700
Esprimo D556 E85+ (Small Form Factor) Intel® Core™ i7-6700 Processor (5 core, 8M Cache, 3.40 GHz)/ 4GB DDR4 2.133MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/ Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ NONE OS/ Keyboard & Mouse,1 Yr P&L. Germany.
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Fujitu Esprimo D556  E85+Core™ i7-6700 Win 10 Pro
Fujitu Esprimo D556 E85+Core™ i7-6700 Win 10 Pro
Esprimo D556 E85+ (Small Form Factor) Win 10 Pro Intel® Core™ i7-6700 Processor (5 core, 8M Cache, 3.40 GHz)/ 4GB DDR4 2.133MHz/ 500GB HDD 7.2k/ Intel® H110 chipset/ Intel® HD Graphics 530 /SMDL/ Gigabit LAN/ Win10 Pro downgrade to Win7 Pro 64bit; 1 Yr P&L / Keyboard & Mouse,Germany.
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh