ĐẦU GHI HÌNH AHD EYEWIDE 2704
ĐẦU GHI HÌNH AHD EYEWIDE 2704
 • Hệ điều hành: Embedded Linux
 • Chuẩn nén hình: H264
 • Chuẩn hình: PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
 • Ngõ vào hình: 4 kênh AHD 1080P hoặc 4 kênh Analog hoặc 20 kênh IP
 • Ngõ ra hình: 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
 • Hiển thị qua CMS: 1/4/8/20 kênh
 • Hiển thị qua Monitor: 1/4/8/ kênh
 • Âm thanh 02 chiều: Hỗ trợ
 • Phát hiện chuyển động: 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
 • Lưu trữ: Hỗ trợ 02 SATA, 2×3 Tetrabytes
 • Sao lưu: USB 2.0, sao lưu qua mạng
6.270.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Đầu ghi hình Camera EWE 2704A
Đầu ghi hình Camera EWE 2704A
- Hệ điều hành : Embedded Linux - Chuẩn hình ảnh :  PAL 25f/s, NTSC 30f/s - Chuẩn nén âm thanh G.711A - Ngõ vào hình : 4 kênh Analog - Ngõ ra hình : Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ) - Chế độ ghi  : Ghi theo cấu hình / Ghi theo lịch trình / Ghi theo chuyển động - Lưu trữ : Hỗ trợ 1 SATA, 1 x 3Tetrabytes - Quản lý   Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera / Phân quyền quản lý người dùng / Kết nối độc lập từng kênh hình - Truy cập hình ảnh  + Máy tính : - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) - Điện thoại di đông:  + Ipad: Atvcloud - Iphone, Android: Atvcloud - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
1.960.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Đầu ghi hình Camera EWE 2704AHDL-M
Đầu ghi hình Camera EWE 2704AHDL-M
 • Hệ điều hành Embedded Linux
 • Chuẩn nén hình H264
 • Ngõ vào hình 4 kênh AHD hoặc 4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 8 kênh IP
 • Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
 • Hiển thị qua CMS 1/4/8 kênh
 • Hiển thị qua Monitor 1/4/8 kênh
 • Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
 • Lưu trữ Hỗ trợ 01 SATA, 1×3 Tetrabytes
 • Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
 • ONVIF 2.0 Hỗ trợ
 • Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
2.480.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Đầu ghi hình Camera EWE 2708AHDL-M
Đầu ghi hình Camera EWE 2708AHDL-M
GIỚI THIỆU NHANH – Hệ điều hành : Embedded Linux – Chuẩn hình ảnh : PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps) – Chuẩn nén âm thanh G.711A – Ngõ vào hình : 8 kênh AHD hoặc 8 kênh AHDL hoặc 8 kênh Analog hoặc 8 kênh IP – Ngõ ra hình : 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) – Chế độ ghi Ghi theo cấu hình / Ghi theo lịch trình / Ghi theo chuyển động – Lưu trữ : Hỗ trợ 01 SATA, 1×3 Tetrabytes – Quản lý Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera / Phân quyền quản lý người dùng / Kết nối độc lập từng kênh hình
3.400.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Đầu ghi hình Camera EWE 2716AHDL
Đầu ghi hình Camera EWE 2716AHDL
* Hệ điều hành Embedded Linux * Ngõ vào hình 16 kênh Camera AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 16 kênh Camera IP * Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV) * Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email * Lưu trữ Hỗ trợ 02 SATA, 2x3 Tetrabytes * Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng * Kết nối mạng ONVIF 2.0 Hỗ trợ Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây Truy cập hình ảnh "Máy tính: - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) - Macbook: VMeye * Điện thoại di đông: - Ipad: VmeyeCloud/ Vmeyesuper HD - Iphone, Android: VmeyeCloud/ Vmeyesuper - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
4.940.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Đầu ghi hình Camera EWE 2716AHDM
Đầu ghi hình Camera EWE 2716AHDM
 • Hệ điều hành Embedded Linux
 • Chuẩn nén hình H264
 • Ngõ vào hình 16 kênh AHD hoặc 16 kênh AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 20 kênh IP
 • Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
 • Hiển thị qua CMS 1/4/8/16 kênh
 • Hiển thị qua Monitor 1/4/8/16 kênh
 • Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
 • Lưu trữ Hỗ trợ 02 SATA, 2×3 Tetrabytes
 • Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
 • ONVIF 2.0 Hỗ trợ
 • Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
6.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
ĐẦU GHI HÌNH EWE 2704AHDL
ĐẦU GHI HÌNH EWE 2704AHDL
Đầu ghi hình Camera EWE 2704AHDL * Hệ điều hành Embedded Linux * Ngõ vào hình 4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP * Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV) * Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email * Ghi hình và xem lại * Chất lượng ghi hình "Camera AHDL: AHDL * Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng * Kết nối mạng ONVIF 2.0 Hỗ trợ Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây * Truy cập hình ảnh "Máy tính: - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) - Macbook: VMeye * Điện thoại di đông: - Ipad: VmeyeCloud/ Vmeyesuper HD - Iphone, Android: VmeyeCloud/ Vmeyesuper - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
2.380.000  Thêm vào giỏXem nhanh
ĐẦU GHI HÌNH EWE 2708AHD.HF
ĐẦU GHI HÌNH EWE 2708AHD.HF
* Hệ điều hành Embedded Linux * Ngõ vào hình 8 kênh AHD 1080P hoặc 8 kênh Analog hoặc 20 kênh IP * Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) * Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ " AHD: 8*1080P (12fps)/4*1080P /8*720P CAMERA IP: 4*1080P/1*1080P+8*720P/20*960H; AHD + CAMERA IP: 2*1080P(AHD) + 2*1080P(IP) 8*720P(AHD)+8*720P(IP) * Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email * Ghi hình và xem lại * Chất lượng ghi hình "Camera AHD: 1080P Camera IP: Full HD 1080P, HD 720P,960H Camera Analog: 960H, D1 " * Kết nối mạng ONVIF 2.0 Hỗ trợ Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây * Truy cập hình ảnh "Máy tính: - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) - Macbook: VMeye * Điện thoại di đông: - Ipad: VmeyeCloud/ Vmeyesuper HD - Iphone, Android: VmeyeCloud/ Vmeyesuper - Symbian, RIM ( Blackbery )
7.196.000  Thêm vào giỏXem nhanh
ĐẦU GHI HÌNH EWE 2708AHDL
ĐẦU GHI HÌNH EWE 2708AHDL
GIỚI THIỆU NHANH
– Hệ điều hành : Embedded Linux – Chuẩn hình ảnh :  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps) – Chuẩn nén âm thanh G.711A – Ngõ vào hình : 8 kênh Camera AHDL hoặc 8 kênh Analog  hoặc 8 kênh Camera  IP – Ngõ ra hình : 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV) – Chế độ ghi   Ghi theo cấu hình / Ghi theo lịch trình / Ghi theo chuyển động – Lưu trữ : Hỗ trợ 01 SATA, 1×3 Tetrabytes – Quản lý   Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera / Phân quyền quản lý người dùng / Kết nối độc lập từng kênh hình
2.680.000  Thêm vào giỏXem nhanh
ĐẦU GHI HÌNH EYEWIDE 2704 AHD.HF
ĐẦU GHI HÌNH EYEWIDE 2704 AHD.HF
* Hệ điều hành Embedded Linux * Ngõ vào hình 4 kênh AHD 1080P hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP * Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) * Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email * Chất lượng ghi hình "Camera AHD: 1080P * Lưu trữ Hỗ trợ 02 SATA, 2x3 Tetrabytes Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng * Kết nối mạng ONVIF 2.0 Hỗ trợ Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây * Truy cập hình ảnh "Máy tính: - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) - Macbook: VMeye * Điện thoại di đông: - Ipad: VmeyeCloud/ Vmeyesuper HD - Iphone, Android: VmeyeCloud/ Vmeyesuper - Symbian, RIM ( Blackbery )
3.990.000  Thêm vào giỏXem nhanh
ĐẦU GHI HÌNH EYEWIDE 2716AHDM
ĐẦU GHI HÌNH EYEWIDE 2716AHDM
 • Hệ điều hành Embedded Linux
 • Chuẩn nén hình H264
 • Ngõ vào hình 16 kênh AHD hoặc 16 kênh AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 20 kênh IP
 • Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
 • Hiển thị qua CMS 1/4/8/16 kênh
 • Hiển thị qua Monitor 1/4/8/16 kênh
 • Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
 • Lưu trữ Hỗ trợ 02 SATA, 2×3 Tetrabytes
 • Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
 • ONVIF 2.0 Hỗ trợ
 • Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
6.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
ĐẦU GHI HÌNH NVR EYEWIDE 2704
ĐẦU GHI HÌNH NVR EYEWIDE 2704
- Hệ điều hành : Embedded Linux - Chuẩn hình ảnh :  PAL 25f/s, NTSC 30f/s - Chuẩn nén âm thanh G.711A - Ngõ vào hình : - 4 kênh Camera IP 960P - 8 kênh Camera IP D1 - Ngõ ra hình :  Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080) - Chế độ ghi  : Ghi theo cấu hình / Ghi theo lịch trình / Ghi theo chuyển động - Lưu trữ : Hỗ trợ 01 SATA, 1x4 Tetrabytes - Quản lý   Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera / Phân quyền quản lý người dùng / Kết nối độc lập từng kênh hình - Truy cập hình ảnh  + Máy tính : - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) - Điện thoại di đông:  + Ipad: Atvcloud - Iphone, Android: Atvcloud - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
4.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh