Chuông cửa có hình AIPHONE JOS-1A
Chuông cửa có hình AIPHONE JOS-1A
Bao gồm Màn hình JO-1MD và nút chuông JO-DA Màn hình chính JO-1MD - Màn hình LCD: 7 inch, mặt mica bảo vệ - Mở rộng thêm 2 màn hình phụ JO-1FD - Phím bấm chức năng cảm ứng - Giao tiếp không dùng tai nghe ( Press to Talk) - Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm - Có thể lựa chọn thêm : khoá điện, Adapter nối dài 300m, access control, loa mở rộng. - Sử dụng nguồn: 18V DC( chi tiết xem bên dưới ) Nút chuông cửa camera JO-DA -Vỏ làm bằng nhựa cao cấp,không rỉ chống va đập mạnh.
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Chuông cửa có hình AIPHONE JOS-1F
Chuông cửa có hình AIPHONE JOS-1F
Bao gồm Màn hình JO-1MD và nút chuông JO-DVF Màn hình chính JO-1MD - Màn hình LCD: 7 inch, mặt mica bảo vệ - Mở rộng thêm 2 màn hình phụ JO-1FD - Phím bấm chức năng cảm ứng - Nút chuông kết cấu bằng nhựa chịu thời tiết, có thể điều chỉnh được góc nghiêng. -Giao tiếp không dùng tai nghe ( Press to Talk) - Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm - Có thể lựa chọn thêm : khoá điện, Adapter nối dài 300m, access control. - Sử dụng nguồn: 18V DC( chi tiết xem bên dưới ) Nút chuông cửa camera JO-DVF -Vỏ làm bằng thép, không rỉ chống va đập mạnh. - Model lắp âm tường
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Chuông cửa có hình AIPHONE JOS-1V
Chuông cửa có hình AIPHONE JOS-1V
Bao gồm Màn hình JO-1MD và nút chuông JO-DV Màn hình chính JO-1MD - Màn hình LCD: 7 inch, mặt mica bảo vệ - Mở rộng thêm 2 màn hình phụ JO-1FD - Phím bấm chức năng cảm ứng - Giao tiếp không dùng tai nghe ( Press to Talk) - Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm - Có thể lựa chọn thêm : khoá điện, Adapter nối dài 300m, access control. - Sử dụng nguồn: 18V DC (chi tiết xem bên dưới ) Nút chuông cửa camera JO-DV -Vỏ làm bằng thép, không rỉ chống va đập mạnh. - Model lắp nổi
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình AIPHONE JK-1MED & Camera JK-DA
Màn hình AIPHONE JK-1MED & Camera JK-DA
Màn hình chính(JK-1MED): - Màn hình LCD 3.5 inch. - Ghi lại hình ảnh khách ghé thăm - Kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong phòng. - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát. - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Tích hợp chức năng cảm biến an ninh : cửa chính, cửa sổ và gọi khẩn cấp Nguồn: 18V DC (Chi tiết xem bên dưới) Nút chuông cửa camera (JK-DV; JK-DVF;JK-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình AIPHONE JK-1MED & Camera JK-DV
Màn hình AIPHONE JK-1MED & Camera JK-DV
Màn hình chính(JK-1MED): - Màn hình LCD 3.5 inch. - Ghi lại hình ảnh khách ghé thăm - Kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong phòng. - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát. - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Tích hợp chức năng cảm biến an ninh : cửa chính, cửa sổ và gọi khẩn cấp Nguồn: 18V DC (Chi tiết xem bên dưới) Nút chuông cửa camera (JK-DV; JK-DVF;JK-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình AIPHONE JK-1MED & Camera JK-DVF
Màn hình AIPHONE JK-1MED & Camera JK-DVF
Màn hình chính(JK-1MED): - Màn hình LCD 3.5 inch. - Ghi lại hình ảnh khách ghé thăm - Kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong phòng. - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát. - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Tích hợp chức năng cảm biến an ninh : cửa chính, cửa sổ và gọi khẩn cấp Nguồn: 18V DC (Chi tiết xem bên dưới) Nút chuông cửa camera (JK-DV; JK-DVF;JK-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình JK-1MD & Camera JK-DA
Màn hình JK-1MD & Camera JK-DA
Màn hình chính(JK-1MD): - Màn hình LCD 3.5 inch. - Kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong phòng. - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát. - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Tích hợp chức năng cảm biến an ninh : cửa chính, cửa sổ và gọi khẩn cấp Nguồn: 18V DC ( Chi tiết xem bên dưới) Nút chuông cửa camera (JK-DV; JK-DVF;JK-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình JK-1MD & Camera JK-DV
Màn hình JK-1MD & Camera JK-DV
"Màn hình chính(JK-1MD): - Màn hình LCD 3.5 inch. - Kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong phòng. - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát. - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Tích hợp chức năng cảm biến an ninh : cửa chính, cửa sổ và gọi khẩn cấp -Nguồn: 18V DC ( Chi tiết xem bên dưới) -Nút chuông cửa camera (JK-DV; JK-DVF;JK-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom"
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình JK-1MD & Camera JK-DVF
Màn hình JK-1MD & Camera JK-DVF
"Màn hình chính(JK-1MD): - Màn hình LCD 3.5 inch. - Kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong phòng. - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát. - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Tích hợp chức năng cảm biến an ninh : cửa chính, cửa sổ và gọi khẩn cấp -Nguồn: 18V DC ( Chi tiết xem bên dưới) -Nút chuông cửa camera (JK-DV; JK-DVF;JK-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom"
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình JP-4MED & Camera JP-DA
Màn hình JP-4MED & Camera JP-DA
Màn hình chính(JP-4MED): - Màn hình LCD: 7 inch cảm ứng. - Kết nối 4 camera goi cửa và 7 màn hình phụ JP-4HD - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Ghi lại hình ảnh khách ghé thăm bằng bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ mở rộng. - Tai nghe hỗ trợ cho người khiếm thính - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Giao tiếp có hoặc không dùng tai nghe ( Press to Talk) - Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm - Lựa chọn: khoá điện, Adapter nối dài 300m, access control - Nguồn: 24V DC (chi tiết xem bên dưới) Nút Chuông cửa camera (JP-DV; JP-DVF;JP-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình JP-4MED & Camera JP-DV
Màn hình JP-4MED & Camera JP-DV
Màn hình chính(JP-4MED): - Màn hình LCD: 7 inch cảm ứng. - Kết nối 4 camera goi cửa và 7 màn hình phụ JP-4HD - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Ghi lại hình ảnh khách ghé thăm bằng bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ mở rộng. - Tai nghe hỗ trợ cho người khiếm thính - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Giao tiếp có hoặc không dùng tai nghe ( Press to Talk) - Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm - Lựa chọn: khoá điện, Adapter nối dài 300m, access control - Nguồn: 24V DC (chi tiết xem bên dưới) Nút Chuông cửa camera (JP-DV; JP-DVF;JP-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh
Màn hình JP-4MED & Camera JP-DVF
Màn hình JP-4MED & Camera JP-DVF
Màn hình chính(JP-4MED): - Màn hình LCD: 7 inch cảm ứng. - Kết nối 4 camera goi cửa và 7 màn hình phụ JP-4HD - Chức năng pantilt zoom giúp phóng to (thu nhỏ) và xoay góc quan sát - Giao tiếp intercom giữa các màn hình - Ghi lại hình ảnh khách ghé thăm bằng bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ mở rộng. - Tai nghe hỗ trợ cho người khiếm thính - Điều chỉnh cường độ sáng màn hình Ngày/Đêm - Giao tiếp có hoặc không dùng tai nghe ( Press to Talk) - Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm - Lựa chọn: khoá điện, Adapter nối dài 300m, access control - Nguồn: 24V DC (chi tiết xem bên dưới) Nút Chuông cửa camera (JP-DV; JP-DVF;JP-DA): -Vỏ làm bằng kim loại thép không rỉ (JK-DA bằng nhựa cao cấp) chống rỉ, chống va đập mạnh. - Camera Pantilt zoom
Liên hệ Đọc tiếpXem nhanh