Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-182AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-182AHDM
- Độ phân giải camera: 1.0 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12 mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
1.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-182AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-183AHDM
- Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12 mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
2.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-184AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-184AHDM
- Độ phân giải camera: 2 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12 mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
2.800.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-232AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-232AHDM
- Độ phân giải camera: 1.0 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Ống kính: 3.7 ~ 14.8 mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn IR ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
3.800.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-233AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-233AHDM
- Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Ống kính: 3.7 ~ 14.8 mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn IR ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
4.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-234AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-234AHDM
- Độ phân giải camera: 2 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Ống kính: 3.7 ~ 14.8 mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn IR ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
4.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-242AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-242AHDM
- Độ phân giải camera: 1 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 8 đèn ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét. - Chức năng camera quan sát Ngày và Đêm (ICR).
3.300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-243AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-243AHDM
- Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 8 đèn ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét. - Chức năng camera quan sát Ngày và Đêm (ICR).
4.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-244AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-244AHDM
- Độ phân giải camera: 2.0 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 8 đèn ARRAY LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét. - Chức năng camera quan sát Ngày và Đêm (ICR).
4.850.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-252AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-252AHDM
- Độ phân giải camera: 1.0 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12 mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 36 đèn High Power LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
1.900.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-253AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-253AHDM
- Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12 mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 36 đèn High Power LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
2.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-254AHDM
Camera AHD hồng ngoại VANTECH VP-254AHDM
- Độ phân giải camera: 2 Megapixel. - Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét. - Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps@AHD-M. - Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12 mm tùy chọn). - Số đèn LED hồng ngoại: 36 đèn High Power LED. - Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét. - Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).
2.800.000  Thêm vào giỏXem nhanh