Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD3610
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD3610
- Độ phân giải HD 2.0 Mega Pixel. .- Ống kính auto iris Mega pixel 2.8 ~ 12mm. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Độ nhạy sáng 0.2Lux. - Kích thước 60x60x110mm
5.925.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5118
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5118
- Độ phân giải HD1280x720P / 1920x1080P. 1MP .- Ống kính Mega pixel 4/6mm. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 36 đèn hồng ngọai Φ10mm - Kích thước 130x130x220mm
1.650.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5118A
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5118A
- Độ phân giải HD1280x720P / 1920x1080P. 1.3 MP .- Ống kính Mega pixel 4/6mm. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 36 đèn hồng ngọai Φ10mm - Kích thước 130x130x220mm
2.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5118B
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5118B
- Độ phân giải HD1280x720P / 1920x1080P. 2 MP .- Ống kính Mega pixel 4/6mm. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 36 đèn hồng ngọai Φ10mm - Kích thước 130x130x220mm
2.500.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5502
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5502
- Độ phân giải HD 1.0 Mega Pixel. .- Ống kính Mega pixel 2.8mm. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 1 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. - Kích thước 80x80x140mm
1.260.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5600
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5600
- Độ phân giải HD 1.0 Mega Pixel. - len 2.8 - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. - Kích thước 78x78x138mm
1.065.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5600A
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5600A
- Độ phân giải HD 1.3 Mega Pixel. - len 3.6 - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. - Kích thước 78x78x138mm
1.215.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5600B
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5600B
- Độ phân giải HD 2 Mega Pixel. - len 3.6 - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. - Kích thước 78x78x138mm
1.450.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5603
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5603
- Độ phân giải HD 1.0 Mega Pixel. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 6 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. - Kích thước 81x81x160mm - len 2.8mm
1.250.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5603A
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5603A
- Độ phân giải HD 1.3 Mega Pixel. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 6 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. - Kích thước 81x81x160mm - len 3.6mm
1.300.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5603B
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5603B
- Độ phân giải HD 2 Mega Pixel. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 6 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. - Kích thước 81x81x160mm - len 3.6mm
1.450.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5630
Camera IP hồng ngoại J-TECH JT-HD5630
- Độ phân giải HD 1.0 / 1.3 / 2.0 Mega Pixel. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, … - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ42mm. - Kích thước 97x97x260mm - len 2.8mm
1.550.000  Thêm vào giỏXem nhanh