Camera Analog J-TECH  JT-3300
Camera Analog J-TECH JT-3300
- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước : đường kính Φ 120mm.
895.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH  JT-3310
Camera Analog J-TECH JT-3310
- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước : đường kính Φ 120mm.
816.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH  JT-3320
Camera Analog J-TECH JT-3320
- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 113x113x85mm
750.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH  JT-5125
Camera Analog J-TECH JT-5125
- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 48 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut. - Kích thước 90x90x65mm
1.105.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-5128
Camera Analog J-TECH JT-5128
- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước 105x105x55mm
1.200.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-3200
Camera Analog J-TECH JT-3200
- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 36 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut. - Kích thước : đường kính Φ93mm.
765.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-3220
Camera Analog J-TECH JT-3220
- Độ phân giải cao 700/1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 01 đèn hồng ngọai Array Φ30mm. - Kích thước : đường kính Φ95mm.
970.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-5120
Camera Analog J-TECH JT-5120
- Độ phân giải cao 1000TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 48 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut. - Kích thước : đường kính Φ 100mm. Màu trắng hoặc đen .
1.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-528HD
Camera Analog J-TECH JT-528HD
- Độ phân giải cao 1000 TV Line . Cho hình ảnh rõ đẹp. - 24 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut - Ống kính 3.6mm. Chân đế chuyên nghiệp. - Kích thước : đường kính Φ66mm, dài 83mm.
990.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-5600
Camera Analog J-TECH JT-5600
- Độ phân giải cao 700/1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.
884.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-5602
Camera Analog J-TECH JT-5602
- Độ phân giải cao 700/1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước : đường kính Φ60mm, dài 110mm.
935.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera Analog J-TECH JT-5603
Camera Analog J-TECH JT-5603
- Độ phân giải cao 700/1000TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. - 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.
1.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh