Camera AHD Dome J-TECH AHD3200 (1MP)
Camera AHD Dome J-TECH AHD3200 (1MP)
- Khuyến mãi: tặng ngay 100.000 đồng - Độ phân giải: HD (1280 x 720P). - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 36 đèn hồng ngoại Φ5mm. - Kích thước: 93 x 93 x 110mm. - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
750.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5118
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5118
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 1 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P/960P. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại:36 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước:  97x97x260mm - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
1.090.000  990.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5118A
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5118A
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 1.3 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P/960P. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại:36 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước:  97x97x260mm - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
1.650.000  1.550.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5118B
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5118B
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 2 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P/960P. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại:36 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước:  97x97x260mm - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
2.150.000  2.050.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5630
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5630
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 1 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P/960P. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại:2 đèn hồng ngoại Φ40mm. - Kích thước:  97x97x260mm - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
1.080.000  998.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5630A
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5630A
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 1.3 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P/960P. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại:2 đèn hồng ngoại Φ40mm. - Kích thước:  97x97x260mm - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
1.230.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5630B
Camera AHD hồng ngoại J-TECH AHD5630B
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 2 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P/960P. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại:2 đèn hồng ngoại Φ40mm. - Kích thước:  97x97x260mm - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
2.050.000  1.950.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD J-Tech  AHD3205 ( 1MP )
Camera AHD J-Tech AHD3205 ( 1MP )
- Khuyến mãi: tặng ngay 100.000 đồng - Camera AHD có độ phân giải cao HD 1MP cho hình ảnh rõ đẹp. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn hồng ngoại Φ20mm. - Kích thước: 93 x 93 x 110mm. - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
760.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera AHD J-Tech  AHD3206 ( 1MP )
Camera AHD J-Tech AHD3206 ( 1MP )
- Khuyến mãi: tặng ngay 100.000 đồng - Camera AHD có độ phân giải cao HD 1MP cho hình ảnh rõ đẹp. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 3 đèn hồng ngoại Φ20mm. - Kích thước: 93 x 93 x 110mm. - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
840.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD J-Tech  AHD3206A ( 1.3MP )
Camera AHD J-Tech AHD3206A ( 1.3MP )
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 1.3 MP cho hình ảnh rõ đẹp. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 3 đèn hồng ngoại Φ20mm. - Kích thước: 93 x 93 x 110mm. - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
900.000  800.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD J-Tech  AHD3206B ( 2MP )
Camera AHD J-Tech AHD3206B ( 2MP )
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 2.0 MP cho hình ảnh rõ đẹp. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 3 đèn hồng ngoại Φ20mm. - Kích thước: 93 x 93 x 110mm. - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
1.100.000  1.000.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Sale! Camera AHD J-Tech  AHD3220 ( 1MP )
Camera AHD J-Tech AHD3220 ( 1MP )
- Camera AHD có độ phân giải cao HD 1 MP cho hình ảnh rõ đẹp, HD 1280x720P.. - Ống kính: 3.6mm. - Số đèn LED hồng ngoại: 1 đèn hồng ngoại Φ40mm. - Kích thước: 95 x 95 x 110mm. - Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, không bị delay hình ảnh. - Camera cho hình ảnh rõ, đẹp, nhanh, cho phép giám sát kể cả trong điều kiện không ánh sáng. - Công nghệ Nhật Bản.
820.000  720.000  Thêm vào giỏXem nhanh