Camera công nghệ Analog Eyewide 1108
Camera công nghệ Analog Eyewide 1108
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 762(H) x 504(V) PAL: 864(H) x564 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 800TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.4
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm(90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 1 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa 15m - 20m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: không
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:AUTO
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
940.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 1109
Camera công nghệ Analog Eyewide 1109
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 1280(H) x 960(V) PAL: 1280(H) x960 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 900TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT: 3.6mm(90 độ)-4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI:1 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa  15m - 20m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:WDR/BLC/HLC
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW/ PUSH/ USER1/ USER2/ANTI CR
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: MIROR/PRIVACY/MOTION/ATW
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:ATR/NR/ 2D
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
980.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 1808
Camera công nghệ Analog Eyewide 1808
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 762(H) x 504(V) PAL: 864(H) x564 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 800TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm ( 90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 6 SMD Leds. Quan sát hồng ngoại xa 20m - 25m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 48 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: không
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:AUTO
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
720.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 1809
Camera công nghệ Analog Eyewide 1809
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 1280(H) x 960(V) PAL: 1280(H) x960 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 900TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm ( 90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 6 SMD Leds. Quan sát hồng ngoại xa 20m - 25m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 48 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW/ PUSH/ USER1/ USER2/ANTI CR
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: MIROR/PRIVACY/MOTION/ATW
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH: ATR/NR/ 2D
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
760.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 2708A
Camera công nghệ Analog Eyewide 2708A
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà -ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 762(H) x 504(V) PAL: 864(H) x504 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 800TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.4
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm ( 90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 3 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa 25m - 30m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 48 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: TỰ ĐỘNG
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: không
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH: TỰ ĐỘNG
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
880.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 2709
Camera công nghệ Analog Eyewide 2709
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà- ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 1280(H) x 960(V) PAL: 1280(H) x960 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 900TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm ( 90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 3 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa 25m - 30m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 48 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:WDR/BLC/HLC
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW/ PUSH/ USER1/ USER2/ANTI CR
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: MIROR/PRIVACY/MOTION/ATW
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:ATR/NR/ 2D
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
940.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 3308
Camera công nghệ Analog Eyewide 3308
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà- ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 762(H) x 504(V) PAL: 864(H) x564 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 800TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.4
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm(90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 6 SMS Leds. Quan sát hồng ngoại xa 20m - 25m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: không
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:AUTO
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
914.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 3309
Camera công nghệ Analog Eyewide 3309
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà-ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 1280(H) x 960(V) PAL: 1280(H) x960 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 900TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT: 3.6mm(90 độ)-4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI:6 SMS Leds. Quan sát hồng ngoại xa  20m - 25m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:WDR/BLC/HLC
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW/ PUSH/ USER1/ USER2/ANTI CR
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: MIROR/PRIVACY/MOTION/ATW
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:ATR/NR/ 2D
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
960.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 3608
Camera công nghệ Analog Eyewide 3608
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà - ngoài trời/ Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 762(H) x 504(V) PAL: 864(H) x564 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 800TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm ( 90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI:3 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa 25m - 30m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 48 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: không
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:AUTO
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
870.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 3609
Camera công nghệ Analog Eyewide 3609
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà- ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 1280(H) x 960(V) PAL: 1280(H) x960 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 900TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm ( 90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 3 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa 25m - 30m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:WDR/BLC/HLC
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW/ PUSH/ USER1/ USER2/ANTI CR
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: MIROR/PRIVACY/MOTION/ATW
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:ATR/NR/ 2D
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
920.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 4408
Camera công nghệ Analog Eyewide 4408
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà- ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 762(H) x 504(V) PAL: 864(H) x564 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 800TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.4
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT:3.6mm(90 độ)- 4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI: 3 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa 25m - 30m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:tự động
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: không
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:AUTO
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
1.080.000  Thêm vào giỏXem nhanh
Camera công nghệ Analog Eyewide 4409
Camera công nghệ Analog Eyewide 4409
 • QUAN SÁT/ VIEW: Trong nhà-ngoài trời / Ngày- Đêm
 • CẢM BIẾN HÌNH ẢNH: 1/3" Image Sensor Korea
 • Số điểm ảnh: NTSC: 1280(H) x 960(V) PAL: 1280(H) x960 (V)
 • ĐỘ PHÂN GIẢI: 900TVL
 • ÁNH SÁNG TỐI THIỂU: 0.005Lux /F1.2
 • ỐNG KÍNH QUAN SÁT: 3.6mm(90 độ)-4mm (80 độ) - 6 mm (56 độ)- 8mm(42 độ) ( tùy chọn )
 • TẦM QUAN SÁT HỒNG NGOẠI:3 Array Leds. Quan sát hồng ngoại xa  25m - 30m
 • LỌC HỒNG NGOẠI:Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
 • TỈ LỆ S/N : Hơn 50 dB
 • NGÕ RA HÌNH :1.0Vp-p 75Ω
 • Zoom kỹ thuật số: Không
 • CHỐNG NGƯỢC SÁNG:WDR/BLC/HLC
 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG: Bảng điều khiển OSD
 • CÂN BẰNG TRẮNG: Manual/ ATW/ PUSH/ USER1/ USER2/ANTI CR
 • HIỆU CHỈNH HÌNH ẢNH: MIROR/PRIVACY/MOTION/ATW
 • TỐI ƯU HÌNH ẢNH:ATR/NR/ 2D
 • Hiệu chỉnh AGC:Tự động/ Điều chỉnh
1.120.000  Thêm vào giỏXem nhanh